Теплообмінні апарати ТТАІ – основа енергоефективності підприємств

В Центрі ресурсоефективності та екології УЗЕЗ Дніпропетровської торгово-промислової палати 4 квітня пройшов семінар-презентація теплообмінних апаратів ТТАІ, які, за ствердженням фахівців, є основою енергоефективності підприємств. Їх конкурентні переваги перед іншими конструкціями теплообмінного обладнання, представленого на ринку України, області застосування, основні типорозміри, правила підбору і експлуатації, практичний досвід впроваджених апаратів на діючих виробництвах, а також можливості на нових запроектованих об'єктах – про все це дізналися учасники семінару від експертів ТОВ «Юженерго» – Олександра Стовпника, заступника директора з виробництва, кандидата технічних наук, Сергія Єжеля, комерційного директора, та В'ячеслава Паддубіцького, головного інженера.

Сучасні тонкостінні теплообмінні апарати інтенсифіковані (ТТАІ) – це вигідна альтернатива усім пластинчастим засобам та застарілим конструкціям кожухотрубних теплообмінників. Бо саме ТТАІ поєднують усі переваги інших конструкцій, але при цьому не мають їх недоліків. Так вважають фахівці «Юженерго» й додають, що такі сучасні апарати – це основа енергоефективності підприємств. В умовах зростання світових цін на енергоносії і фінансово-енергетичних проблем компаній найважливішим завданням, що стоїть перед керівниками, є підвищення раціонального використання енергетичних ресурсів на  виробництві, в тому числі, скорочення витрат за рахунок їх зниження при виробничому процесі, транспортуванні та використанні енергії. Тому підвищення енергоефективності як у сфері виробництва, так і в сфері споживання набуває особливої ​​значущості. А це, в свою чергу, є резервом для зростання економіки країни.

* Семінар організовано ТОВ «Юженерго» за підтримки Дніпропетровської торгово-промислової палати.

Назад